Stiftelsen Stockholms Fasta Försvar


Stiftelsen Stockholms Fasta Försvar har bildats för att, genom ekonomiska bidrag, stärka huvudstadens försvar i ett militärt, civilt och fredstida perspektiv.
Med begreppet huvudstaden avses hela Stockholms län. Som försvar räknas inte bara  militärt försvar utan även krisberedskap och befolkningsskydd.