AnsökanStiftelsen Stockholms Fasta Försvar har bildats för att, genom ekonomiska bidrag, stärka huvudstadens försvar i ett militärt, civilt och fredstida perspektiv.

Med begreppet huvudstaden avses hela Stockholms län. Som försvar räknas inte bara militärt försvar utan även krisberedskap och befolkningsskydd.

Eftersom stiftelsen har ett regionalt fokus ska det i ansökan framgå på vilket sätt Stockholms län stärks av det planerade projektet eller investeringen.

Ansökningsperioden är den 2 januari – 28 februari varje år. Under maj månad får de organisationer som har sökt medel besked om ansökan har beviljats helt, delvis eller avslagits.

Ansökningar kan enbart göras digitalt.

Länk till digital ansökan

OBS! För att en ansökan ska behandlas måste en ekonomisk och verksamhetsredogörelse gällande senast beviljat bidrag från stiftelsen bifogas ansökan.