Om ansökning och redovisning

Om ansökning och redovisning

Ansökning

Stiftelsen Stockholms Fasta Försvar har bildats för att, genom ekonomiska bidrag, stärka huvudstadens försvar i ett militärt, civilt och fredstida perspektiv.
Med begreppet huvudstaden avses hela Stockholms län. Som försvar räknas inte bara militärt försvar utan även krisberedskap och befolkningsskydd.

Eftersom stiftelsen har ett regionalt fokus ska det i ansökan framgå på vilket sätt Stockholms län stärks av det planerade projektet eller investeringen.

I den mån det är möjligt, ser vi gärna samordnade ansökningar från lokala organisationer som verkar regionalt. Det är heller inte ovanligt att en regional organisation ansöker med syfte att fördela medlen till olika lokala organisationer.
Detta för att underlätta den administrativa hanteringen.

Styrelsen sammanträder och delar ut medel en gång per år. Årsmötet hålls under april månad och besked om beviljade medel kommer via post strax därefter.

Sista datum att sända in en ansökan är den 1 mars och ska skickas till
e-postadressen info@stockholmsfastaforsvar.se

Alternativt till:

Stiftelsen Stockholms Fasta Försvar
c/o Länsstyrelsen i Stockholms län
att: Kerstin Hägg
Box 22067
104 22 Stockholm

En fullständig ansökan ska innehålla;

  • Organisationsnamn och organisationsnummer
  • Beskrivning av planerat projekt, verksamhet eller investering
  • En redogörelse och budget för hur medlen ska användas
  • Kontaktperson för ansökan samt adress till kontaktpersonen dit styrelsens besked om medel ska skickas
  • Ansökan måste utöver en e-postadress även innehålla en postadress eftersom blanketten för att rekvirera medel inte får kopieras.

Efter genomfört årsmöte får de organisationer som har sökt medel besked om ansökan har beviljats helt, delvis eller avslagits.

Redovisning

Om en organisation fått medel från stiftelsen tidigare ska en beskrivning ska en beskrivning av utfallet och och en ekonomisk redovisning av tidigare beviljade medel bifogas till den nya ansökan.