Kontakt

Kontakt

Postadress

Stiftelsen Stockholms fasta försvar
c/o Länsstyrelsen i Stockholms län
att: Ulrika Kampf
Box 22067
104 22 Stockholm

E-post

info@stockholmsfastaforsvar.se