Postadress

Stiftelsen Stockholms fasta försvar
co: Länsstyrelsen i Stockholms län
att: Kerstin Hägg
Box 22067
104 22 Stockholm

E-post

info@stockholmsfastaforsvar.se